Isoleerutud ventilatsioonitoru seinaläbiviik- vastab LE-50

Soojus ja kondensaadi isolatsioonile.

IND-100-5
IND-125-3
IND-160-3
IND-200-3
IND-250-3