Isoleerutud ventilatsioonitoru põlv-LE-100

Isoleerutud ventilatsioonitoru põlv- vastab LE-100
Soojus ja kondensaadi isolatsioonile.

90-100-5
90-125-5
90-160-5
90-200-5