Isoleerutud ventilatsioonitoru põlv - LE-50

Isoleerutud ventilatsioonitoru põlv- vastab LE-50
Soojus ja kondensaadi isolatsioonile.

45-100-5
45-125-3
45-160-3
45-200-3
45-250-3