Projekteerime energiasäästlike hooneid, lähtudes rahvusvahelise Passiivmaja Instituudi (PHI) poolt kehtestatud standarditest - alustades eramajadest ning lõpetades suurte ühiskondlike hoonetega. 

Eelprojektid eskiisist ehitusloani üle Eesti, soovi korral ka välismaale, vajadusel põhiprojekti või tööprojekti staadiumis. Eriosade projekteerimine ning projekteerimise projektijuhtimine.

Kõik meie projektid valmivad meeskonnatööna - alustades arhitekti eskiisist, mis on koostatud vastavalt kliendi lähteülesandele, lõpetades täpsete energiabilansiarvutustega ja energiamärgise koostamisega (Vabariigi Valitsuse energiatõhususe miinimumnõuete kontroll). Projekteerimise erinevates etappides vaatavad meie loodud lahendused üle oma ala spetsialistid ning teevad ettepanekud projekti parendamiseks.