Oleme aastatepikkuse tööga omandanud spetsiifilisi teadmisi passiivmajade ehitamise valdkonnas, vajadusel saame abiks olla nii energiatõhusate hoonete projekteerimisel, ehitamisel kui ka eritööde teostamisel.

Seisame oma meeskonnaga selle eest, et iga hoone oleks võimalikult energiatõhus ning lõpptulemus vastaks kliendi kõige kõrgematele ootustele, seetõttu võtame lähteülesannet püstitades aluseks rahvusvahelise Passiivmaja Liidu poolt välja töötatud normid ning standardid. Ühtlasi on kõik meie meeskonna liikmed läbinud asjakohased koolitused ning osalenud aastaid erialastel koverentsidel ning seminaridel.

Meie peamiseks missiooniks on suunata inimesi ehitama järjest energiatõhusamaid elamuid, seda eelkõige puhtama keskkonna ning parema tuleviku nimel.

Passiivmaja projekteerija / nõustaja sertifikaat - Egon Taru
PAUL ventilatsioonisüsteemide sertifikaat - Egon Taru